MẪU NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 5X20M

MẪU NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 5X20M

  Phòng ngủ tầng 1 tràn ngập ánh sáng, thông thoáng với giếng trời được bố trí  thông minh.
  𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 1: 𝑆𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝐺𝑎𝑟𝑎 𝑜̂ 𝑡𝑜̂. 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝐵𝑒̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖. 01 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̉ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖. 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔


  𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 2: 02 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̉ + 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 


  𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 3: 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑜̛̀. 𝑆𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑠𝑎𝑢. 𝑆𝑎̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔


  ⏺ Chủ đầu tư: Chị Hoa
  ⏺ Địa chỉ: Long an 
  ⏺ Công năng: 2 tầng 1 tum, tổng 03 Phòng ngủ.
  ⏺ Diện tích: 5x20m 

  Zalo
  Hotline